Ultima Ulexia Jahrestal

Tytuły:

Grand Champion Albanii

Champion Albanii

Champion Czarnogóry

Champion Bałkan

Młodzieżowy Champion Słowenii

Młodzieżowy Champion Chorwacji

Euro Dog Show 2019 - youth class - Exc.3

European Dobermann Trophy Winner - youth class - V3

 

Zdrowie:

HD-A 

ED-0

vWD czsyta

DCM (DNA) - czysta

ECHO - cardio free (2021)

 

d.o.b: 29.07.2018

OKSAMIT DE GRANDE VINKO

DIRTY DIANA V. JAHRESTAL